Рішення ради

Про внесення змін до сільського бюджету у 2020 році №56-1/VII від 21.09.2020 року

Про внесення змін до сільського бюджету у 2020 році №55-1/VІІ від 19.08.2020 року

Про затвердження Положення та встанолення ставки транспортного податку на території сільської ради на 2021 рік.

Про затвердження Єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2021 рік.

Про встановлення ставок та  пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік. 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на                  2021 рік.

Про внесення змін до сільського бюджету у 2020 році №53-1/VІІ від 23.06.2020 року

Про внесення змін до сільського бюджету у 2020 році №51-1/VII від 06.05.2020 року

Про внесення змін до сільського бюджету у 2020 році №50-1/VII від 13/03/2020

Про внесення змін до сільського бюджету у 2020 році №3 від 02.02.2020 року

Про внесення змін до сільського бюджету 2020 року

Додаток 5 до рішення Про місцевий бюджет Остапівської сільської ради на 2020 рік

Додаток 3 до рішення Про місцевий бюджет Остапівської сільської ради на 2020 рік

Додаток 1 до рішення  Про місцевий бюджет Остапівської сільської ради на 2020 рік

Про місцевий бюджет Остапівської сільської ради на 2020 рік

Про затвердження технічної документації   з нормативної грошової оцінки земель с.Остапівка  та с.Ковтунівка Остапівської сільської ради  Драбівського району Черкаської області

Про  затвердження Положення  та встановлення ставки  транспортного податку на території сільської ради на 2020 рік

Про встановлення Єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2020 рік

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку   на нерухоме майно  відмінне  від земельної ділянки  на 2020 рік

Про встановлення  ставок  та   пільг із сплати земельного  податку на    2020 рік

Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 21 червня 2018 року №30-1/VII "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік"

Про затвердження Положення та встановлення ставки транспортного податку на території сільської ради на 2019 рік

Про встановлення Єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2019 рік

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на                  2019 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення   

 

     22.06.2016                         с. Остапівка                             №8-2ІІ

 

Про встановлення  місцевих податків

тазборів  на 2017рік

 

     Керуючись статтею 143 Конституції України,  частиною  1 пункту 24  статті 26, статтею   69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24.12.2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу Україні та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», на виконання ст.ст. 10, 265, 266  ч.1 розд.  ХІХ Податкового Кодексу України, та з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету  за рахунок місцевих податків, Остапівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Встановити з 01.01.2017року такі місцеві податки і збори:

1.1. Єдиний податок.                                                                                                           

        1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної     ділянки.

        1.3. Транспортний податок.

        1.4. Земельний податок.

  2. Затвердити  Положення про місцеві податки і збори (додатки 1-4) та оприлюднити на дошці оголошень  та веб-сайті  сільської ради.

  3. Положення набирають чинності з 01.01.2017року.

  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста                   ІІ категорії - головного бухгалтера сільської ради  Бондаренко Г.В. та постійну   комісію сільської ради з питань планування бюджету.

 

 

 

 

      Сільський голова                                                                    Ю.Г.Чечот    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 1

                                                                                                   до рішення сесії Остапівської сільської  ради

                                                                                                              від 22.06.2016 №8- 2/ VІІ

                                                Положення  про єдиний податок

        Єдиний податок- це обов’язковий місцевий податок, визначений згідно статті 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 04.11.2011 № 4014» , Закону України від 28.12.2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»

І. Загальні положення

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності    

 

1.   У  статті  291  ПКУ встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  обліку  та  звітності,  а  також справляння єдиного податку.
2.   Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати  окремих  податків і   зборів на сплату єдиного податку  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
3.   Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам  та  реєструється платником єдиного податку.

 

Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку:

1) до ФОП 1 група єдиного податку відносяться ті, що здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню*працюють без найманих осіб; річний обсяг доходу у яких не повинен перевищувати 300 000 грн.. Ставка складає до 10 відсоткiв розміру мінімальної зарплати - дo 121,80 гривень.

2) до ФОП 2 групи єдиного податку відносяться ті, що здійснюють господарську діяльність з надання послуг (у т.ч. числі побутових) платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, кількість найманих працівників - не більше 10 осіб; річний обсяг доходу не повинен перевищувати 1 500 000 грн. Ставка складає   20 відсотків мін зарплати у розрахунку на календарний місяць. Максимальна сума до 01.12.2015- 243,20 грн.      Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання  нерухомого майна    (група    70.31 КВЕД ДК 009:2005)  .  Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) до ФОП та ЮО 3 групи єдиного податку відносяться ті, що здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку з необмеженою кількістю найманих працівників та обсягом доходу до 20 000 000 грн. сплачують єдиний податок в розмірі 2% від доходу для платників ПДВ або 4% від доходу для неплатників ПДВ.

4) до 4 групи відносяться сільськогосподарські виробники ,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 %.

4. Не можуть бути платниками єдиного податку:

      4.1 Суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

                   1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
     2) обмін іноземної валюти;
     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу    паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
     4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
     5) видобуток, реалізацію корисних копалин;
     6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у  сфері  страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України   "Про страхування", сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу;
     7) діяльність з управління підприємствами;
     8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;
     9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату,   діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
     10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

      4.2 Фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
4.3 Страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
4.4 Суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких сукупність часток, що  належать  юридичним  особам,  які  не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
 4.5 Представництва, філії, відділення та інші відокремлені  підрозділи  юридичної  особи, яка не є  платником єдиного податку;
4.6 Фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

       4.7Суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви про реєстрацію платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.Платники єдиного податку повинні  здійснювати  озрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій).
Під побутовими  послугами населенню,  які  надаються  першою  та  другою  групами  платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
     1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
     2) послуги з ремонту взуття;
     3) виготовлення    швейних виробів за індивідуальним замовленням;
     4) виготовлення    виробів із   шкіри за   індивідуальним замовленням;
     5) виготовлення   виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
     6) виготовлення  спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
     7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
     8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням;
     9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
     10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
     11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
     12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
     13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
     14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів;
     15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
     16) послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх виробів;
     17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
     18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
     19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
     20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
     21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури;
     22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів;
     23) послуги з ремонту годинників;
     24) послуги з ремонту велосипедів;
     25) послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів;
     26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
     27) послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
     28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням;
     29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
     30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів;
     31) послуги з виконання фоторобіт;
     32) послуги з оброблення плівок;
     33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
     34) послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів;
     35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
     36) послуги перукарень;
     37) ритуальні послуги;
     38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
     39) послуги домашньої прислуги;
     40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень за індивідуальним замовленням.
        

ІІ. Ставки єдиного податку

1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі-мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2.Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються сільськими,  селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб-підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
     1) для першої групи платників єдиного податку - у межах  до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
     2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

 

№  з/п

 

КВЕД

 

Вид діяльності

Ставка податку у % від мін.зарплати станом на 01.01.2015р.

1

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10

2

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10

3

01.47

Розведення свійської птиці

10

4

01.50

Змішане сільське господарство

10

5

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

7

6

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

7

7

02.20

Лісозаготівлі

20

8

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

20

9

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

10

10

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

15

11

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних  кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

12

13.30

Оздоблення текстильних виробів

7

13

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

7

14

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

20

15

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

20

16

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

20

17

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

20

18

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг

10

19

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

20

20

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

20

21

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

20

22

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

20

23

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

10

24

28.29.

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення,   в. і у.

20

25

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

20

26

31.02

Виробництво кухонних меблів

20

27

31.09

Виробництво інших меблів

20

28

32.99

Виробництво іншої продукції, м.в.і.у.

20

29

33.11

 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

30

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

20

31

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

10

32

 33.14

 Ремонт і технічне обслуговування  електричного устаткування

20

33

 33.20.

 Установлення та монтаж машин і устаткування

20

34

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

15

35

42.11

Будівництво доріг  і автострад

20

36

42.21

Будівництво трубопроводів

20

37

43.21

Електромонтажні роботи

20

38

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20

39

 43.29.

 Інші будівельно-монтажні роботи

20

40

43.31

Штукатурні роботи

10

41

43.32

Установлення столярних виробів

10

42

43.34

Малярні роботи та скління

10

43

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

15

44

43.91

Покрівельні роботи

10

45

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

10

46

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

47

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20

48

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

20

49

47.43

  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

20

50

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20

51

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20

52

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

53

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

54

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

20

55

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20

56

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

20

57

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

20

58

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

20

59

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

20

60

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

20

61

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20

62

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

20

63

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

20

64

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20

65

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

20

66

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

20

67

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

20

68

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20

69

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

20

70

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

71

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

10

72

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

20

73

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

20

74

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20

75

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

76

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

77

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення абочерез мережу Інтернет

15

78

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

20

79

49.32

Надання послуг таксі

10

80

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

20

81

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

20

82

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

20

83

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

20

84

56.21

Постачання готових страв для подій

20

85

56.29

Постачання інших готових страв

20

86

62.01

Комп'ютерне програмування

20

87

62.02

Консультування з питань інформатизації

20

88

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

20

89

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і  комп'ютерних систем

20

90

68.31

Агентства  нерухомості

20

91

69.10

Діяльність у сфері права

10

92

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

20

93

73.11

Рекламні агентства 

5

94

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

20

95

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

7

96

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

97

75.00

Ветеринарна діяльність

20

98

77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

20

99

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

20

100

81.29

Інші види діяльності з прибирання

7

101

81.30

Надання ландшафтних послуг

7

102

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

10

103

85.52.0

Освіта у сфері культури

10

104

85.53

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

10

105

86.21

Загальна медична практика

7

106

86.22

Спеціалізована медична практика

20

107

86.23

Стоматологічна практика

20

108

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

10

109

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

10

110

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

111

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

7

112

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

7

113

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

7

114

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

115

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

116

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

117

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10

118

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

10

119

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

10

 

 

 

ІІІ. Сплата єдиного податку

                Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу.

 Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

                 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Органи місцевого самоврядування  не приймають рішення для справляння єдиного податку з юридичних осіб (платники ІІІ та ІУ груп), так як ставки податку визначені Податковим Кодексом.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                Ю. Г. Чечот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Додаток  2

                                                                                                                               до рішення сесії  Остапівської сільської                   ради  від  22.06.2016   №8- 2 /УІІ    

                                                                              

                                                 Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

                                               1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статті 266 Податкового кодексу України, із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28.12.2014 №71-VІІІ та    №72-VІІІ (дал і- ПКУ)

2. Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

 3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

                                   4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку";

Об’єкти нежитлової нерухомості- будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується, незалежно від їх кількості:

а) для квартири/квартир - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків -  на 140кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 200 кв. метрів.

5.2. 

об'єкт/об'єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичної особи платника податку

Ставка податку %мін. зарплати  за 1 кв. м.  оподаткування

а) для літньої кухні -

0

б) для сараїв  - 

0

в) для гаражів -

0

г) для погребів  -

0

д) для хліву  -

0

е)  для сінників -

0

є) для вбиральні –

0

   Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.3. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб  не надаються на:

- об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

                                   6. Ставка податку.

 6.1. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені пунктом 5.1. пункту  5 даного Положення, становить 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати за  1 кв. метр бази оподаткування.                                                                        6.2. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у СПД - фізичних та  юридичних осіб, визначені пунктом  5.2. пункту 5  даного Положення, становить 0,1 відсоток мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.3. Ставка податку для об'єктів  житлової і нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)становить 0,5 - 1 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування.                                                                          

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                                                           8. Порядок обчислення суми податку.

 8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8  Положення та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем  його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних .

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням  об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10.2. Фізичні особи можуть сплачувати податок у смт Драбів через касу  селищної  рад за квитанцією про прийняття податків.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами -протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами -авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 Сільський голова                                                                      Ю.Г.Чечот

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             Додаток  3

до рішення сільської ради

                                                                                                                                              від  22.06.2016  №8-2/УІІ

 

Положення про транспортний податок.

 

                          1. Загальні положення.

Транспортний податок встановлюється відповідно до статті 267 Податкового кодексу України.

                           2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.1 пункту 3  є об’єктами оподаткування.

                           3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

                            4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього додатку.

                            5. Ставка податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3.

                            6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                           7. Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2016 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

                               8. Порядок сплати податку.

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

                                 9. Строки сплати податку

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами-протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами-авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 Сільський голова                                                                   Ю.Г.Чечот

                                                                                                                        Додаток  4

до рішення сесії Остапівської сільської

                                                                                                                        ради    від  22.06.2016  №8-2/УІІ

 

 

Положення про порядок нарахування  та сплати земельного податку

на 2017 рік.

 

 

            Відповідно до Закону України від 28.12.2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо податкової реформи», ст.. 274,277,284,289 ПКУ, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та згідно нормативної грошової оцінки земель сіл Остапівка і Ковтунівка,  виготовленої державним підприємством „Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” , затвердженою рішенням сільської ради №15-10УІ від 17.04.2012

 

 

1.      Ставка податку за землі житлової забудови, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі  0,04 відсотка від їх нормативної грошової оцінки:

-для  житлового фонду:      -                            128,87  грн.  за 1 га

2.      Ставка  земельного податку для сільськогосподарських угідь, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі  0,15  відсотка від їх нормативної грошової оцінки:

-для ріллі                                 -                            73,32  грн. за 1 га

3.      Ставка  земельного податку за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні суб’єктів господарювання (комерційне призначення), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі  3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки:

-за землі комерційного використання  -   14287,31 грн.  за 1 га

4.      Ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь, що розташовані у межах і  за межами населеного пункту, встановлюється у розмірі  0,2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки:

-пай                                          -                         79,62  грн.  за 1 га

    5.  Від сплати податку звільняються:

 

 1) інваліди першої і другої групи;   фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "     Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

   2) бюджетні установи комунальної власності Остапівської сільської ради:

              - Остапівська сільська рада

   - сільський клуб і бібліотека

   - Остапівський НВК

   - фельдшерський пункт

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Ю.Г. Чечот   

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

     23.12.2015                         с. Остапівка                            №3-5ІІ

 

Про встановлення  плати  за харчування дітей  в  Остапівському    навчально-виховному комплексі   «загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад"  на 2016 рік

      Відповідно до статей 26, 28, 32, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частині 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 26.08.2002  №1243   «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», пункту 2 Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,   розглянувши подання  директора Остапівського НВК Сокол М.В.,з метою дотримання норм харчування та у зв’язку із змінами чинного законодавства, сільська рада

   ВИРІШИЛА: 

        1. Встановити  плату батьків або осіб, які їх заміняють, за харчування дітей дошкільного віку в Остапівському навчально-виховному комплексі   «загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад" в розмірі   5,00 грн.,що складає 40 відсотків від вартості  харчування дитини на день,     та проводити доплату з  сільського  бюджету в розмірі 7,50 грн.  на харчування дитини в день.

             2. Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, які їх заміняють, у  сім’ях, у  яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував  рівня  забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму),який установлено Законом України «Про Державний бюджет України».

              3.   Встановити знижки з плати  за харчування дитини  на 50  відсотків для батьків,   які мають троє і більше дітей, та батьків дітей, які переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції.

             4.   Оплата за харчування учнів 1-4 класів з місцевого бюджету становить 8,00грн. у день.

              5.  Затвердити відповідальною особою за  використання  коштів на харчування дітей  директора НВК  Сокол М. В.

  6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської радиБондаренко Г.В.

 

 

 

Сільський голова                                                                  Ю.Г.Чечот

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення   

 

     23.12. 2015                         с. Остапівка                            №3-2/УІІ

 

Про затвердження програмиблагоустрій Остапівської  сільської  ради на 2016рік

            Керуючись  ЗаконамиУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про відходи» від 5.03.1998 р., «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р,  Остапівська сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

     1. Затвердити програму благоустрій Остапівської  сільської  ради на 2016рік(додається).

    2. Установити, що фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у бюджеті сільської ради, а також із залучених позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського  голову Чечота Ю.Г., та постійну комісію сільської ради з соціальних питань та захисту населення.

 

 

 

Сільський голова                                                                   Ю.Г.Чечот

Додаток №1

до рішення сесії сільської ради від 23 грудня 2015 року № 3-2/VІІ

 

ПРОГРАМА

Благоустрій  Остапівської  сільської ради на 2016 рік

І. Назва програми: Програма Благоустрій Остапівськоїсільської ради на 2016рік.

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

- п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про відходи» від 5.03.1998р.;

- Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

ІІІ. Мета Програми:

- забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг;

- покращення транспортного обслуговування населення;

- вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;

- впорядкування кладовищ;

- проведення озеленення населених пунктів;

- виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

ІУ. Виконавці Програми:

- Виконком Остапівської сільської ради;

- Остапівський сільський клуб, 

- Остапівський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»

- організаціїтериторіально підпорядковані сільській раді;

- домовласники;

- основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота Виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

У . Основні Програмні заходи:

будівництво та відновлення вуличного освітлення;

поточний ремонт вулиць;

збирання, вивіз та утилізація твердих побутових відходів;

розчистка вулиць від снігу;

ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;

санітарна очистка кладовищ;

висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

УІ.Обсяги та джерела фінансування

З метою реалізації Програми Благоустрій Остапівськоїсільської ради передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2016рік  в сумі – 14 000грн.

- поточні ремонти доріг по вулицях: Молодіжна, Шевченка , с. Остапівка–           12 000 грн.;

- закупка вапна  та фарби - квітень, травень –   2000 грн.

Фінансування можливо буде збільшено за рахунок додаткових надходжень до бюджету сільської ради.

УІІ.Очікувані результати реалізації Програми.

При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм.

ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ

1.НазваБлагоустрій Остапівськоїсільської ради на 2016рік

2.Підстава для розробки — п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України «Про відходи» від 5.03.1998р.;Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

3.Замовник програми – Виконком Остапівськоїсільської ради

4.Мета — забезпечити освітлення вулиць в нічний час; забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів; виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

5.Початок –  січень 2016року, закінчення —  грудень 2016року

6.Етап виконання – 2016 рік

7.Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки сільського бюджету14 000  грн.

8. Очікуванні результати виконання — При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм.

9. Контроль за виконанням – постійна  комісія  Остапівської  сільської радиз питань плануванн бюджету.

10. Строк звітності — щоквартально

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.М.Пилипенко

 

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення   

 

   10.04.2015

 

с. Остапівка

 

№    52 - 9/УІ

 

 

Про організацію робіт по благоустрою

 

      Відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення стану довкілля, озеленення території, покращення благоустрою сіл Остапівка та Ковтунівка, сесія Остапівської сільської ради

 

       В И Р І Ш И ЛА:

 

    1. Затвердити заходи  щодо проведення благоустрою території  сільської ради впродовж 2015 року (додаються).

    2. Затвердити заходи  щодо проведення  місячника благоустрою території сільської ради  в квітні місяці 2015 року (додаються).

3.     Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

 

 

 

Сільський голова                                                                    О.В.Бондар

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення сесії сільської ради від 10.04.2015 року

№ 52 - 9/УІ.

 

З А Х О Д И

по проведенню  місячника благоустрою території  Остапівської сільської ради впродовж квітня 2015 року

 

1.

Створення нових зелених насаджень, благоустрій існуючих зелених зон з посадкою дерев та розбивкою квітників.

 

 

Сільський голова,

виконавчий комітет, керівники установ та організацій,

громадяни, які стоять на обліку в центрі зайнятості (за згодою).

До 25  квітня 2015 року

 

2.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради та вивезення сміття до сміттєзвалища.

 

 

Члени виконкому, дирекція школи, директор ТОВ «Продсільпром», голова фермерського господарства «Прометей» (за згодою)

До 20 квітня 2015 року

 

3.

Облаштування кладовищ в селі Остапівка та Ковтунівка

 

 

Депутати сільської ради, з залученням громадськості.

До 18  квітня 2015 року

 

 

 

 

 

4.

Облаштування в’їздів до населених пунктів  та встановлення знаків з назвами населених пунктів.

 

 

Сільський голова, виконавчий комітет, ТОВ «Продсільпром»

До 01 травня 2015 року

 

5.

Вирубування чагарників на території колишньої контори                              КСП «Авангард»

 

 

Сільський голова,

виконавчий комітет, ТОВ «Продсільпром».

до 30 квітня 2015 року

 

6.

Проведення  косметичних ремонтів  приміщень, установ та організацій сільської ради.

 

 

Сільський голова,

директор школи,

завідуюча фельдшерським пунктом,

завідуюча клубом.

До 30 квітня 2015 року

 

7.

Прибирання територій Парків Слави в селах Остапівка та Ковтунівка.

 

 

Сільський голова

Депутати сільської ради

Дирекція Свічківського НВК

До 18 квітня 2015 року

 

8.

Поточний ремонт Обелісків Слави в селах Остапівка та Ковтунівка.

 

 

Сільський голова

Виконавчий комітет

Депутати сільської ради

До 01 травня 2015 року

 

9.

Побілка дерев в центрі сіл Остапівка та Ковтунівка, по установах і організаціях, біля Обелісків.

 

 

Сільський голова

Виконавчий комітет

Депутати сільської ради

Дирекція Свічківського НВК

До 30 квітня 2015 року

 

10.

Проведення подвірного обходу з метою прискорення наведення відповідного санітарного стану в господарствах громадян.

 

 

Сільський голова

Депутати сільської ради

До 30 квітня 2015 року

 

 

 

 

Сільський голова                                              О.В.Бондар

                                                                             Додаток № 1

                                                                            до рішення сесії 

                                                                             сільської рад

                                                                       від  10.04.2015 року № 52-9/УІ.

 

З А Х О Д И

по проведенню благоустрою території Остапівської сільської ради впродовж 2015 року

 

1.

Створення нових зелених насаджень, благоустрій існуючих зелених зон з посадкою дерев та розбивкою квітників.

 

 

Сільський голова,

виконавчий комітет, керівники установ та організацій,

громадяни, які стоять на обліку в центрі зайнятості (за згодою).

До 20  квітня 2015 року

2.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради та вивезення сміття до сміттєзвалища.

 

 

Члени виконкому, дирекція школи, директор ТОВ «Продсільпром», голова Фермерського господарства «Прометей» (за згодою)

 Впродовж року

3.

Облаштування кладовищ в селі Остапівка та Ковтунівка

 

 

Депутати сільської ради, з залученням громадськості.

До 18 квітня 2014 року

4.

Проведення ремонту дороги по вул. Шевченка та по вул. Молодіжній

 

 

Сільський голова, директор ТОВ «Продсільпром», голова фермерського господарства «Прометей» (за згодою)

Впродовж року

5.

Облаштування в’їздів до населених пунктів з пофарбуванням табличок з назвами населених пунктів.

 

 

Сільський голова, виконавчий комітет,

До 01 травня 2015 року

6.

Вирубування чагарників на території колишньої контори КСП «Авангард»

 

 

Сільський голова,

виконавчий комітет, ТОВ «Продсільпром».

До 30 квітня 2015 року

7.

Проведення  косметичних ремонтів  приміщень установ та організацій сільської ради.

 

 

Сільський голова,

директор школи,

завідуюча фельдшерським пунктом,

завідуюча клубом.

Липень-серпень 2015 року

8.

Прибирання територій Парків Слави в селах Остапівка та Ковтунівка.

 

 

Сільський голова

Депутати сільської ради

Дирекція Свічківського НВК

Впродовж року

9.

Поточний ремонт Обелісків Слави в селах Остапівка та Ковтунівка.

 

 

Сільський голова

Виконавчий комітет

Депутати сільської ради

До 01 травня 2015 року

10.

Побілка дерев в центрі сіл Остапівка та Ковтунівка, по установах і організаціях, біля Обелісків.

 

 

Сільський голова

Виконавчий комітет

Депутати сільської ради

Дирекція Свічківського НВК

До 30 квітня 2015 року

 

 

 

11.

Проведення подвірного обходу з метою прискорення наведення відповідного санітарного стану в господарствах громадян.

 

 

Сільський голова

Депутати сільської ради

До 30 квітня 2015 року

12.

Обкошування території сільської ради

 

 

Сільський голова,

директор школи,

завідуюча фельдшерським пунктом,

завідуюча клубом,

Директор ТОВ «Продсільпром»,   ПП Мороз

Впродовж  року

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       О.В.Бондар

 

 

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

 05.03. 2015  року                            с. Остапівка                            № 51 - 12/VІ

  Про надання дозволу на виготовлення

  технічної документації із землеустрою

 

      Розглянувши заяву гр. Анікеєвої  Ганни  Іванівни  від 17.02.2015 року  про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною  площею 0.15 га для ведення ОСГ за адресою:           с. Остапівка, вул. Шевченка, 44, Драбівського району Черкаської області, керуючись ст.12,116,118,120 Земельного Кодексу України,  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                        сесія  Остапівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

     1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на      місцевості)   орієнтовною площею 0.15  га для ведення ОСГ  за адресою                с. Остапівка,  вул. Шевченка, 44,  Драбівського  району  Черкаської області.

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Бондар О.В.

 

 

Сільський голова                                                        О.В.Бондар

 

 

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

          05.03.2015   року                  с. Остапівка                             № 51-2/VІ

  Про надання дозволу на виготовлення

  технічної документації із землеустрою

 

       Розглянувши заяву гр. Шарбана Гаврила Івановича  від 17.02.2015 року  про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною  площею 0.25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і спорудза адресою: с. Остапівка, вул. Шевченка, 46, Драбівського району Черкаської області, керуючись        ст. 12,116,118,120 Земельного Кодексу України,    п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Остапівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

      1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою

щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на      місцевості)  орієнтовною площею 0.25  га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд   за адресою  с. Остапівка, вул. Шевченка, 46, Драбівського  району  Черкаської області.

    2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Бондар О.В.

 

 

Сільський голова                                                        О.В.Бондар  

 

 

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення   

 

     26 січня2015року                     с. Остапівка                             №50-1/УІ

 

Провнесення змін домісцевихподатків

і зборів  на 2015 рік

 

       Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею   69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12.3.4. та розділу ХП Податкового кодексу України  із змінами, внесеними  Законом України від 04.07.2013 року №403- VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення доходної частини місцевого бюджету,   сільська  рада

  ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 20.06.2014 року №43-9/УІ  і викласти Місцеві податки і збори в новій редакції.

2.     Скасувати збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, оскільки відповідно до Закону №71 з   01.01.2015 року такий місцевий збір не справляється.

3.     Встановити з 01.01.2015 року такі місцеві податки і збори:

                       1.    Єдиний податок.                                                                                                                       

             2.    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної     ділянки;

   3.     Транспортний податок;

   4.   Земельний податок

4.     Затвердити Положення про місцеві податки і збори (додатки 1-4).

5.     Положення набирають чинності з 27.01.2015 року.

6.     Контроль за виконанням рішення покласти на бухгалтера сільської ради Бондаренко Галину Володимирівну.

 

 

      Сільський голова                                                                    О.В.Бондар     

 

 

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

 

 10  грудня  2014року              с. Остапівка             № 49-8/УІ

 

Про обмеження перебування неповнолітніх

осіб без супроводу дорослих у громадських

місцях у вечірній час у 2014 році.

Про   організацію  роботи  закладів  торгівлі

і  культури   та   забезпечення   контролю  за

їх діяльністю

 

      З метою запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх у 2015 році, керуючись ст.30 п.4, ст.32 п.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та розглянувши заяви приватних підприємців Мороза Михайла Петровича і Потриденної Наталії Миколаївни щодо погодження графіків роботи торгівельних  закладів

сесія Остапівської сільської ради 

вирішила:

 

    1. Сільському голові Бондар О.В. спільно з членами виконавчого комітету, членами громадського формування по охороні  громадського правопорядку Карабань М.П., Буцько С.А., Сокол О.М., членами громадської комісії у справах неповнолітніх Сокол М.В, провести спільні рейди-перевірки по наведенню належного правопорядку в громадських місцях, дозвілля та відпочинку молоді,торгівельних закладах  щодо  дотримання правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.

 

      2. ПП Морозу М.П. погодити розпорядок роботи магазину-кафе «Продукти», а саме:

-         Початок роботи 8.00

-         Кінець роботи 18.00 (в зимовий період), 19.00 (у літній період)

-          перерва на обід з 13.00 до 14.30

 

    Чітко дотримуватися правил торгівлі спиртними напоями  та тютюновими виробами.

 

ПП Мороз М.П. погодити розпорядок роботи кафе-бару, а саме:

-         Початок роботи  19.00

-         Кінець роботи  24.00

Торгівля спиртними напоями – до 22.00.

 

 

    3.ПП Потриденній Н.М. погодити розпорядок роботи магазину - кафе, а саме:

-         Початок роботи -  08.00

-         Кінець роботи - 22.00

-         Перерва -  з 12.00 до 13.00

                      з 16.30 до 18.30

    Чітко дотримуватися правил торгівлі спиртними напоями  та тютюновими виробами.

 

   4. Завідуючій сільським клубом Шкірі Р.Г. погодити розпорядок роботи закладу культури, а саме:

-          Неділя, понеділок  - вихідний

-          Вівторок, середа,четвер - з 9.00 до 15.00 години

-         П’ятниця, субота  - з 17.00 до 23.00 години

 

   Встановити обмеження  щодо перебування неповнолітніх у вечірній час без супроводу дорослих:

  -до 22.00 години у зимовий час;

  -до 23.00 години у літній період.

   

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Бондар О.В.

 

 

Сільський голова                                                               О.В.Бондар

 

 

 

 

 

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

 11  грудня  2014 року                 с. Остапівка                      № 49-7/УІ

Про  розгляд  заяви  про   вихід

з членів особистого селянського

господарства Реви О.І.


     Розглянувши заяву  від жителя с. Остапівка  вул. Шевченка, 120,  Реви Олексія Івановича про вихід з членів особистого селянського господарства, керуючись ст.12, п. а,  ст.140 Земельного Кодексу України, ст.5 Закону України  «Про особисте селянське господарство»,  п.34  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Остапівської сільської  ради


В И Р І Ш И Л А :


    1.Вивести Реву Олексія Івановича,  жителя с.Остапівка  вул.Шевченка, 120, з членів ОСГ, без виділення йому земельної ділянки в натурі (на місцевості)

    2.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову О.В.Бондар.

 

 

 

Сільський голова                                               О.В.Бондар

 

ОСТАПІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення  

  13 листопада2014 року

 

 

с. Остапівка

№       №48-2/УІ

 

 

Про  виділення      матеріальної

допомоги з сільського бюджету

 

      Розглянувши заяву гр. Лузановської  Наталії Василівни від 10.11.2014 року та подані до неї документи, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, тяжке фінансове становище громадянки,  керуючись ст. 91 Бюджетного Кодексу України та ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

    1.Виділити Лузановській  Наталії Василівні   матеріальну допомогу з сільського бюджету на лікування дочки Лузановської Вікторії Олегівни в сумі 500 грн.

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста ІІ категорії - головного бухгалтера Бондаренко Г.В.

 

 

Сільський голова                                                             О.В.Бондар